Video Pro Strømmemodus

Video Pro støtter livestrømming via RTMP.
 1. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Strømmemodus] > [På] mens du bruker Video Pro.
  Når du slår på funksjonen for første gang, vises ulike merknader eller informasjon. Bekreft meldingene, merk av i avmerkingsboksene, og trykk deretter på [OK] for å gå videre til følgende trinn.
 2. Gå til Innstillinger-menyen, trykk på [Koble til], og velg deretter metoden for RTMP-strømming.
  • [RTMP URL]: Velg for å strømme med RTMP. I Innstillinger-menyen må du stille inn [RTMP strømnings-URL] og [RTMP-strømmingsnøkkel].
  • [YouTube™]: Velg for å strømme med YouTube. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere [YouTube™-konto] og [YouTube™-direktesending]. Hvis du vil opprette en ny hendelse, trykker du på [Opprett ny sending].

  Hint

  • Du kan dele YouTube live-nettadressen. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [URL for dir.send.] > (Dele-ikon), og følg deretter instruksjonene på skjermen. Når du oppretter en ny hendelse, vises (Dele-ikon) i dialogboksen for opprettingsresultater for YouTube live-hendelsen.
 3. Lukk Innstillinger-menyen.
 4. Trykk på (Knapp for strømming) for å starte strømmingen.

  Du kan veksle mellom front- og hovedkameraet og skifte objektiv under strømming.

  Trykk på (Knapp for strømming) for å avslutte strømmingen.

Oversikt over Video Pro Strømmemodus-skjermbildet

Vertikal stil

Bilde som viser hvor hver parameter befinner seg på skjermbildet Strømmemodus for Video Pro i stående retning. Øvre venstre område, 6 og 1 til 3. Nedre område fra høyre til venstre, 4 og 5.

Horisontal stil

Bilde som viser hvor hver parameter befinner seg på skjermbildet Strømmemodus for Video Pro i liggende retning. Øvre venstre område, fra venstre til høyre, 1 til 3. Nedre område fra høyre til venstre, 4 og 5. Nedre venstre område, 6.

 1. Nettverksstatus
 2. Bithastighet for strømming
 3. Strømmestatus/mikrofonstatus
 4. Trykk for å starte eller avslutte strømmingen.
 5. Trykk for å slå mikrofonen av eller på.
 6. Trykk for å åpne eller lukke vinduet for YouTube live-chat.


Merknad

 • Når du bruker Video Pro, må du ta hensyn til tjenestebetingelsene for livestrømmingtjenesten og kravene som gjelder livestrømming.
 • Avhengig av livestrømmingtjenesten kan betingelsene eller spesifikasjonene endres eller legges til uten varsel.
 • Hvis livestrømming ikke fungerer som det skal, kan du prøve å bytte nettverkstype. Hvis du vil bytte nettverkstype, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], velger et SIM-kort, trykker på [Foretrukket nettverkstype], og velger deretter en nettverkstype. Hvilke typer nettverk som er tilgjengelige er avhengig av avtalen din.

Hint

 • Du kan opprette en snarvei for strømmemodus på startskjermen. Trykk på og hold nede (Video Pro-ikon). På menyen som åpnes, drar du [Strømmemodus] til ønsket posisjon.
 • Du kan stille inn om du automatisk vil bytte til opptaksmodusen eller til sist valgte modus når du starter Video Pro. Slik endrer du (Innstillinger-ikon) > [Modus ved start].
 • Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Nettverksbruk] for å velge nettverket for strømming.
 • Du kan gjøre strømmingen mer stabil ved å justere videoinnstillingene i henhold til spesifikasjonene for livestrømmingtjenesten, nettverksbåndbredden og nettverksstatusen. Trykk på [Meny] > [Videoformat] eller [FPS], og trykk på (Innstillinger-ikon) > [Videokvalitet] for å velge et alternativ for hver innstilling. Alternativene er som følger.
  Videoformat FPS Videokvalitet (bithastighet for strømming)
  Lav Middels Høy
  1920x1080P 29.97 3 Mbps 4.5 Mbps 6 Mbps
  25 2.5 Mbps 3.75 Mbps 5 Mbps
  1280x720P 29.97 1.5 Mbps 2.75 Mbps 4 Mbps
  25 1.25 Mbps 2.3 Mbps 3.4 Mbps
 • Forstyrrelser eller avbrudd av videobilder og lyd kan oppstå ved lave kommunikasjonshastigheter, for eksempel hvis du strømmer fra et sted der signalkvaliteten er dårlig eller mens du er i bevegelse. I slike tilfeller kan følgende innstillinger forbedre video- og lydforholdene.
  • Trykk på [Meny] > [Videoformat], og velg deretter [1280x720P].
  • Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Videokvalitet], og velg deretter [Lav].
TP1000724435