Forbedre lyden ut med Dolby Sound

Når du bruker Dolby Sound blir lyden som spilles av, mer realistisk og tredimensjonell.
  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnstillinger].
  2. Trykk på [Dolby Sound]-bryteren for å aktivere funksjonen.
  3. Trykk på [Dolby Sound] for å vise flere valg.

Merknad

  • For å få glede av den høyoppløselige lyden med den opprinnelige kvaliteten, må du slå av Dolby Sound-funksjonen.
  • Hvis DSEE Ultimate eller 360 Upmix er slått på mens Dolby Sound også er slått på, kan det hende at bare én av funksjonene er effektiv, avhengig av appen du bruker.

Hint

  • Hvis du registrerer en app i [Autoeffekter], prioriteres DSEE Ultimate eller 360 Upmix automatisk høyere enn Dolby Sound når du spiller av lyd med den appen. Hvis du vil registrere apper, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnstillinger] > [Autoeffekter] > (Legg til-ikon), velger appene du vil registrere, og trykker deretter på [LEGG TIL].
TP0002396350