Funksjonsmeny

Innstillingene som kan justeres, avhenger av bildetakingsmodusen.

Vertikal stil

Trykk på [Fn] for å åpne funksjonsmenyen. Trykk på (Knapp Lukk) for å lukke funksjonsmenyen.

Bilde som viser hvor hvert enkelt ikon befinner seg i standby-skjermbildet for Photo Pro som vises etter at du har trykket på Fn-knappen, i AUTO/P/S/M-modus i stående retning. Øvre rad fra venstre til høyre, 1 til 6. Nedre rad fra venstre til høyre, 7 til 12.

Horisontal stil

Bilde som viser hvor hvert enkelt ikon er plassert i standby-skjermbildet for Photo Pro i AUTO/P/S/M-modus i liggende retning. Øvre rad fra venstre til høyre, 1 til 6. Nedre rad fra venstre til høyre, 7 til 12.

 1. Bruksmodus

  Enkeltbilde

  Bildeserie: Hi+: Tar bilder kontinuerlig mens du berører og holder nede skjermutløserknappen eller trykker lenge på enhetens utløserknapp. Hastigheten når maksimalt 30 bilder i sekundet.

  Bildeserie: Hi: Tar bilder kontinuerlig mens du berører og holder nede skjermutløserknappen eller trykker lenge på enhetens utløserknapp. Hastigheten når maksimalt 20 bilder i sekundet.

  Bildeserie: Lo: Tar bilder kontinuerlig mens du berører og holder nede skjermutløserknappen eller trykker lenge på enhetens utløserknapp. Hastigheten når maksimalt 10 bilder i sekundet.

  Selvutløser: 3 sek / Selvutløser: 10 sek

  HDR-bildeserie: Hi: Tar HDR-bilder kontinuerlig mens du berører og holder nede skjermutløserknappen eller trykker lenge på enhetens utløserknapp. Hastigheten når maksimalt 20 bilder i sekundet.

  HDR-bildeserie: Lo: Tar HDR-bilder kontinuerlig mens du berører og holder nede skjermutløserknappen eller trykker lenge på enhetens utløserknapp. Hastigheten når maksimalt 10 bilder i sekundet.

  Merknad

  • Hastigheten for bildeserier reduseres når bufferminnet på enheten blir fullt.
 2. Fokusmodus

  Enkeltbilde-AF: Bruk [Enkeltbilde-AF] når motivet står stille. Berør og hold nede skjermutløserknappen eller trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere på et motiv. Fokuset forblir låst inntil du slipper fingeren din fra skjermutløserknappen eller slutter å trykke enhetens utløserknapp halvveis ned.

  Kontinuerlig AF: Bruk [Kontinuerlig AF] når motivet er i bevegelse. Kameraet fortsetter å fokusere mens du berører og holder nede skjermutløserknappen eller trykker enhetens utløserknapp halvveis ned.

  Manuell fokus: Justerer fokus manuelt ved hjelp av glidebryteren som vises ved siden av [Lås]-bryteren. Du kan også trykke på (Fokus nært-ikon) eller (Fokus fjernt-ikon) for å foreta finjusteringer. Hvis du ikke kan fokusere på det tiltenkte motivet ved hjelp av autofokus, må du bruke manuelt fokus.

  Når du velger [Manuell fokus], kan du forstørre bildet og justere fokus ved å trykke på [Fokusforst.] på fokusmodusvalgskjermen.

 3. Fokusområde

  Bredt: Fokuserer automatisk på hele skjermområdet.

  Midten: Fokuserer automatisk på et motiv midt i bildet.

 4. Eksponeringsverdi

  Justerer eksponeringsverdien i modusen Lukkerprioritet (S) og Manuell eksponering (M) ved hjelp av bryteren.

 5. ISO-følsomhet

  Stiller inn ISO-følsomheten automatisk (AUTO) eller manuelt. Lysfølsomhet uttrykkes ved hjelp av ISO-tall (anbefalt eksponeringsindeks) med bryteren. Jo høyere tall, desto større følsomhet.

 6. Målemodus

  Multi: Måler lyset i hvert enkelt område etter å ha delt inn hele området i flere ulike områder, og bestemmer riktig eksponering for hele skjermen (flermønstermåling).

  Senter: Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen, men legger vekt på midten av skjermen (sentervektet måling).

  Punkt: Måler kun innenfor sirkelen for måling.

 7. Blitsmodus

  Auto / Utfyllingsblits / Reduksjon av røde øyne / Av / Lykt

 8. Kreativt utseende

  ST / NT / VV / FL / IN / SH: Optimalisert med en annen kombinasjon av fargetone, metning, kontrast, skarphet, lysstyrke og andre bildeelementer, slik at du kan stille inn bildebehandling med din foretrukne balanse for disse elementene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvert forhåndsinnstilte utseende, trykker du på (Knapp Vis detaljer).

 9. Hvitbalanse

  Automatisk / Overskyet / Dagslys / Fluorescerende / Glødelampe / Skygge: Justerer fargetonene i samsvar med den valgte lyskilden som lyser opp motivet (forhåndsinnstilt hvitbalanse). Hvis du vil finjustere fargetonene, trykker du på [Juster] for å vise finjusteringsskjermen, og deretter flytter du det oransje punktet til ønsket posisjon. Etter justeringen trykker du på (Knapp Lukk).

  Bilde av finjusteringsskjermbilde for fargetoner ved bruk av Photo Pro

  Temp 1 / Temp 2 / Temp 3: Memorerer hvitbalanseinnstillinger som er definert for fargetemperatur. Trykk på [Juster] for å justere fargetemperaturen med skiven, og trykk deretter på [Juster] for å finjustere fargetonen med finjusteringsskjermbildet. Etter justeringen trykker du på (Knapp Lukk).

  Egendefinert 1 / Egendefinert 2 / Egendefinert 3: Memorerer den grunnleggende hvitfargen under lysforholdene for opptaksmiljøet. For å justere den grunnleggende hvitfargen må du velge et av elementene, trykke på [Bruk], og deretter følge instruksjonene på skjermen.

 10. Ansikt-/øye-AF

  Ansikt-/øye-AF / Ansikt-AF / Av

  Kameraet registrerer ansiktene eller øynene til mennesker og dyr og fokuserer på dem automatisk.

 11. Nattopptak

  Auto / Av: Tar klare bilder om natten eller i mørke omgivelser.

 12. Optimaliser dynamisk område (DRO) / Auto-HDR

  Optimaliser dynamisk område: Optimaliserer lysstyrke og gradering ved å analysere kontrasten mellom motivet og bakgrunnen fra ett enkelt bilde.

  Auto-HDR: Optimaliserer lysstyrke og gradering ved å legge flere bilder over dem, som er tatt med ulike eksponeringer.

Tilordne på nytt eller omorganisere elementer i funksjonsmenyen

 1. Trykk på [MENU] > [Oppsett] > [Tilpassing av funksjonsmeny].
 2. Følg anvisningene på skjermen.
TP1000430509