Starte Video Pro

Video Pro er en videoopptaksfunksjon som utmerker seg på mobilitet og fleksibilitet ved opptak. Video Pro lar deg ta opp video med fleksibilitet og nøyaktighet i henhold til opptaksmiljøet ditt. Du er nå fri til å fange opp dine kreative drømmer.

Når du slår på strømmemodusen, kan du strømme med RTMP.

 1. Finn og trykk på (Video Pro-ikon).

Oversikt over Video Pro Opptaksmodus-skjermbildet

Vertikal stil

Bilde som viser hvor hver parameter befinner seg på skjermbildet Opptaksmodus for Video Pro i stående retning. Høyre side av enheten, 5 og 10. Øvre venstre område, 1 og 19 til 22. Øvre høyre område, 2 til 4. Nedre område, 6 til 9 og 11 til 18.

Horisontal stil

Bilde som viser hvor hver parameter befinner seg på Video Pro-opptaksmodusskjermen i liggende retning. Øvre side av enheten, 5 og 10. Øvre venstre område, fra venstre til høyre, 20, 1, 22, 4 og 2. Høyre område, 6, 8, 9 og 11 til 18. Nedre venstre område, fra høyre til venstre, 7, 3, 21 til 19.

Hint

 • Trykk på oransje parametere for å endre innstillinger.
 1. Datalagring-ikon/Gjenværende opptakstid/Tittelprefiks

  Filnavnet til den innspilte videoen er "Tittelprefiks_dato_klokkeslett".

  Hvis du vil endre tittelprefikset, trykker du på (Innstillinger-ikon) > [Tittelprefiks].

 2. Statusindikatorer

  (Opptak i sakte film-ikon)/ (Forsiktighetsikon for varme)/ (Statusikon for geotagging)/ 100% (Batteristatus-ikoner)

 3. Vaterpass

  Du kan bruke vaterpasset til å måle vinkelen på enheten og sørge for at bildet blir vannrett. Når enheten registrerer at den er i vater, blir vaterpasset grønt.

 4. Trykk for å justere lydnivået.

 5. Bruk volumknappen til å zoome inn eller ut.

 6. Dra glidebryteren for å justere fokus manuelt.

  Trykk på [AF] eller [MF] for å bytte fokusmodus til auto eller manuell.

 7. Trykk for å justere innstillingene.

 8. Trykk for å låse elementene og forhindre utilsiktet betjening.

 9. Innstillinger-ikon – trykk for å åpne Innstillinger.

 10. Bruk utløserknappen for å starte eller stoppe innspillingen.

 11. Meny-knapp – trykk for å åpne menyen.

  Hvis du vil bytte side, trykker du på [1] eller [2].

 12. Dra glidebryteren for å zoome inn eller ut.

  Du kan velge et objektiv ved å trykke på objektivets brennvidde.

 13. Trykk for å starte eller stoppe innspillingen.

 14. Trykk for å ta et stillbilde under opptak.

 15. Trykk for å vise eller skjule informasjonen som vises i søkeren.

 16. Trykk for å bytte mellom front- og hovedkameraet.

 17. Trykk for å låse eller låse opp skjermretningen.

 18. Trykk for å justere den passende lukkerhastigheten, ISO-verdien og hvitbalansen automatisk.

 19. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere videoer.
  Hvis du vil gå tilbake til Video Pro, sveiper du ned på skjermen eller trykker på (Tilbake-knapp).

 20. Videoformat / Bildefrekvens / SDR/HDR-innstilling

 21. Tidskode (timer: minutter: sekunder: bilder)

 22. Opptaksstatus

TP1000527928