Ekstern skjerm Lydinnstillinger

Du kan overvåke, ta opp eller livestrømme lydinngangen fra en tilkoblet ekstern enhet, for eksempel et kamera, når den er koblet til med en USB-kabel.

Merknad

  • Hvis du kobler en ekstern mikrofon til Xperia-enheten din, overvåkes, tas opp eller livestrømmes lydinngangen fra den tilkoblede eksterne mikrofonen. Du finner mer informasjon på nettstedet med brukerstøtte for Xperia.

Slik stiller du inn lydutgangen

Du kan velge om lyd skal sendes fra høyttalerne på Xperia-enheten eller fra hodetelefoner som er koblet til Xperia-enheten.

  1. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Skjerminnstillinger] > [Lydutgang].

  2. Velg et alternativ.

Slik justerer du lydkvaliteten ved opptak eller livestrømming

  1. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Innstillinger for opptak] eller [Innst. for strømming].

  2. Trykk på [Bithastighet], [Samplingsrate] eller [Lydkanal] og velg deretter et alternativ.

TP1000724439