Ta stillbilder

 1. Start Photo Pro.
  • Finn og trykk på (Photo Pro-ikon).
  • Trykk enhetens utløserknapp helt ned.
  • Berør og hold (Kameratast) fra låseskjermen.
  • Trykk to ganger på strømknappen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Åpne kameraet raskt], og trykk deretter på bryteren for å aktivere funksjonen.
 2. Velg en bildetakingsmodus.
  • AUTO (Auto-modus): Aktuelle innstillingsverdier bestemmes av Photo Pro, slik du kan ta bilder av et hvilket som helst motiv under alle forhold med gode resultater.
  • P (Program/auto): Du kan ta bilder med en automatisk justert eksponering (både lukkerhastighet og blenderåpning).
  • S (Lukkerprioritet): Du kan ta bilder av motiver i rask bevegelse e.l. med en manuelt justert lukkerhastighet. (ISO-verdien justeres automatisk.)
  • M (Manuell eksponering): Du kan ta bilder med ønsket lukkerhastighet og ISO-verdi.
  • MR (Hent minne): Du kan registrere opptil 3 ofte brukte kombinasjoner av moduser eller innstillinger på forhånd, og hente dem frem når du tar bilder. Velg [MR], velg nummeret du vil hente opp, og trykk deretter på [Bruk] for å bruke innstillingene som vises under [Hent kamerainnstillinger].

  Bilde av valg av bildetakingsmodus ved bruk av Photo Pro

 3. Juster innstillingene.
 4. Juster fokus.
  • Berør og hold nede skjermutløserknappen for å fokusere.
  • Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.

   Bilde som viser hvordan du holder enheten horisontalt mens du tar et bilde med Photo Pro

 5. Ta et bilde.
  • Slipp fingeren din fra skjermutløserknappen.
  • Trykk enhetens utløserknapp helt ned.

Merknad

 • Det er ikke noen skjermutløserknapp på standby-skjermbildet for Photo Pro i liggende retning når bildetakingsmodus er stilt inn på modusen AUTO/P/S/M. Bruk enhetens utløserknapp.

Hint

 • Du kan slå på eller av haptisk respons når du samhandler med skjermen, for eksempel modusratthjelpen. Trykk på [MENU] > [Oppsett] > [Haptisk tilbakemelding].
TP0003028362