Ansikt-/øye-AF (stillbilde/video)

Du kan ta bilder eller spille inn videoer som fokuserer på ansiktene eller øynene til mennesker og dyr.

For å endre fokusmålet trykker du på ansiktet til motivet du ønsker å fokusere på.

Merknad

 • I BASIC (grunnleggende) modus er [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen tilgjengelig mens du bruker hovedkameraet.

Slik slår du på [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen

 1. Trykk på [MENU].

 2. Finn og trykk på [Ansikt-/øye-AF], og velg et alternativ.

  • [Ansikt-/øye-AF]: Fokuserer på ansikter eller øyne.
  • [Ansikt-AF]: Fokuserer bare på ansikter. Batteriforbruket reduseres ved å velge dette alternativet, sammenlignet med hvis [Ansikt-/øye-AF] er valgt under videoopptak.

 3. Lukk menyen.

  Innstillingen er lagret.

Ta et bilde med [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen

 1. Rett kameraet mot motivet.

  Når kameraet registrerer ansiktene til mennesker eller dyr, vises det en registreringsramme.

 2. Trykk på ansiktet du vil fokusere på.

 3. Juster fokus.

  • Berør og hold nede skjermutløserknappen for å fokusere.
  • Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.


  Når [Ansikt-/øye-AF] er valgt, fokuserer kameraet på ett av øynene med en grønn ramme. Når [Ansikt-AF] er valgt, blir gjenkjenningsrammen til det valgte ansiktet grønn.

 4. Ta et bilde.

  • Slipp fingeren din fra skjermutløserknappen.
  • Trykk enhetens utløserknapp helt ned.

Hint

 • Når du spiller inn en video, trykker du på det ansiktet du vil fokusere på i trinn 2, trykk deretter på skjermutløserknappen eller på enhetens utløserknapp for å starte opptaket. Hvis [Ansikt-/øye-AF] er valgt under opptak, fortsetter kameraet å følge og fokusere på ett av øynene, og hvis [Ansikt-AF] er valgt, vil det fortsette å følge og fokusere på ansiktet.
TP1000430491