Konfigurere SIM-kort

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].
 2. Velg et SIM-kort.
 3. Trykk på innstillingen du vil endre.
  Trykk på bryterne, eller velg alternativer for å justere.

Hovedinnstillinger

 • Bruk SIM-kort: Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere SIM-kortet.

 • Anropsvalg: Velg SIM-kortene du vil bruke til anrop. Du kan stille inn for å velge et SIM-kort hver gang du ringer.

 • SMS-valg: Velg SIM-kortet du vil bruke til SMS.

 • Mobildata: Trykk på bryteren for å angi om du vil bruke SIM-kortet til datatrafikk.

Hint

 • Du kan redigere SIM-navnet og fargen ved å trykke på (Rediger-ikon).

Slik bytter du data-SIM-kort automatisk (Automatisk bytte av data-SIM)

Du kan stille inn for å bytte til det andre SIM-kortet automatisk når ett SIM-kort er ute av tjenesteområdet, eller dataoverføringshastigheten til SIM-kortet har blitt treg.

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [Automatisk bytte av data-SIM].

 2. Trykk på bryteren for modusen du vil bruke for å aktivere den, og velg deretter alternativer for å justere.

  • [Bytt data-SIM når du er utenfor dekning]: Skifter til det andre SIM-kortet automatisk når ett SIM-kort er ute av tjenesteområdet. Når du bruker [Bytt data-SIM når du er utenfor dekning]-modusen, må du stille inn det foretrukne data-SIM-kortet.

  • [Bytt data-SIM når overføringshastigheten er treg]: Bytter automatisk til det andre SIM-kortet når dataoverføringshastigheten har blitt treg. Når du bruker [Bytt data-SIM når overføringshastigheten er treg]-modusen må du stille inn terskelen for overføringshastigheten for å bytte data-SIM-kortet.

Slik aktiverer du [Smart viderekobling]-funksjonen

Når du bruker to SIM-kort, kan du viderekoble anrop til det andre SIM-kortet hvis ett SIM-kort ikke kan nås.

 1. Start Telefonappen.

 2. Trykk på (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Ringekontoer] > [Smart viderekobling].

 3. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.

 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosedyren.


Merknad

 • [Smart viderekobling]-funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av kombinasjonen av mobiloperatører som har utstedt SIM-kortene.
 • [Smart viderekobling]-funksjonen er ikke tilgjengelig når [Viderekoble alltid]-funksjonen er aktivert i Telefon-appen.

Hint

 • Hvis du konfigurerer ett SIM-kort for anrop og det andre SIM-kortet for datakommunikasjon, kan det hende du ikke får tilgang til Internett mens du snakker i telefonen. I så fall må du slå på [Data i løpet av samtaler]-bryteren på SIM-kortet for anrop. Du kan nå utføre datakommunikasjon selv under anrop.
 • Hvis [Smart viderekobling]-funksjonen ikke fungerer når du aktiverer den, må du kontrollere at du har angitt telefonnumrene riktig for hvert SIM-kort. I noen tilfeller registreres numrene automatisk under konfigureringen. Hvis ikke, blir du bedt om å angi dem manuelt.
TP1001272812