Lytte til musikk

Bruk Musikk-appen til å lytte til favorittmusikken din.

Oversikt over musikkspilleren

Bilde som viser hvor hver funksjon er plassert på Musikkspiller-menyen. Øvre område fra venstre til høyre, 1 til 4. Øvre halvdel av skjermen, 5. Nedre halvdel av skjermen, 6 til 10. Nedre område fra høyre til venstre, 11 til 15.

 1. Minimer fullskjermavspilleren
 2. Søk i alle sangene som er lagret på enheten
 3. Vis avspillingskøen
 4. Vis flere valg
 5. Albumbilde (hvis tilgjengelig)
 6. Legg til eller fjern en sang som en favoritt
 7. Forløpt tid for gjeldende sang
 8. Legg til sang i en spilleliste
 9. Framdriftsindikator – dra eller trykk langs linjen for å spole framover eller bakover
 10. Lengde for gjeldende sang
 11. Gjenta gjeldende sang eller alle sangene i avspillingskøen
 12. Trykk for å gå til neste sang, berør og hold nede for å spole framover i gjeldende sang
 13. Spill av eller stans en sang midlertidig
 14. Trykk for å gå til begynnelsen av gjeldende sang, berør og hold nede for å spole bakover i gjeldende sang
 15. Spill av sanger i avspillingskøen i tilfeldig rekkefølge


Musikk-startskjerm

Bilde som viser hvor hver funksjon er plassert på musikk-startskjermen. Øverst til venstre, 1. Området i midten, 2 og 3. Nederst til høyre, 4. Nedre område, 5.

 1. Åpne Musikk-menyen
 2. Rull opp eller ned for å vise innhold
 3. Trykk for å spille av en sang i avspillingskøen
 4. Spill av alle sangene i modus med tilfeldig rekkefølge
 5. Gå til musikkspillerskjermen


Merknad

 • Du kan kanskje ikke spille av opphavsrettsbeskyttede elementer.
TP0001881474