Lukkerprioritet (S)

Du kan ta bilde av et motiv i bevegelse på ulike måter ved å justere lukkerhastigheten. Du kan for eksempel bruke en lukkerhastighet med høy hastighet for å ta bilde av motivet akkurat i bevegelsesøyeblikket, eller du kan bruke en lav lukkerhastighet for å få spor av bevegelse etter motivet i bildet.
 1. Bytt bildetakingsmodus til [S] (Lukkerprioritet).
 2. Still inn opptaksfunksjonene til ønskede innstillinger.
 3. Velg ønsket lukkerhastighet ved hjelp av bryteren.

  Bilde som viser hvor bryteren er plassert i standby-skjermbildet for Photo Pro i lukkerprioritetsmodus.

 4. Juster fokus.
  • Berør og hold nede skjermutløserknappen for å fokusere.
  • Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.
 5. Ta et bilde.
  • Slipp fingeren din fra skjermutløserknappen.
  • Trykk enhetens utløserknapp helt ned.

Hint

 • Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister når du har valgt en lav lukkerhastighet.
 • Hvis du skal fotografere idrettsscener innendørs, stiller du inn ISO-følsomheten på en høyere verdi.
TP1000430512