Ekstern skjerm Strømmemodus

Den eksterne skjermappen støtter livestrømming via RTMP.
 1. Start den eksterne skjermappen, og koble til en videoenhet.
 2. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Innst. for strømming].
  Hvis ingen menyer eller ikoner vises, trykker du hvor som helst på skjermen.
 3. Trykk på [Koble til], og velg deretter metoden for RTMP-strømming.
  • [Egendefinert RTMP]: Velg for å strømme med RTMP, og still deretter inn [RTMP strømnings-URL] og [RTMP-strømmingsnøkkel].
  • [YouTube™]: Velg for å strømme med YouTube. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere [YouTube™-konto] og [YouTube™-direktesending]. Hvis du vil opprette en ny hendelse, trykker du på [Opprett ny sending].
 4. Trykk på [Modus], og velg deretter [Strømmemodus].
 5. Trykk på (Knapp for strømming) for å starte strømmingen.
  Trykk på (Knapp for strømming) for å avslutte strømmingen.

Merknad

 • Når du bruker den eksterne skjermappen, må du ta hensyn til tjenestebetingelsene for livestrømmingtjenesten og kravene som gjelder livestrømming.
 • Avhengig av livestrømmingtjenesten kan betingelsene eller spesifikasjonene endres eller legges til uten varsel.
 • Hvis livestrømming ikke fungerer som det skal, kan du prøve å bytte nettverkstype. Hvis du vil bytte nettverkstype, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], velger et SIM-kort, trykker på [Foretrukket nettverkstype], og velger deretter en nettverkstype. Hvilke typer nettverk som er tilgjengelige er avhengig av avtalen din.

Hint

 • Du kan gjøre strømmingen mer stabil ved å justere innstillingene i [Video]-kategorien i henhold til spesifikasjonene for livestrømmingtjenesten, nettverksbåndbredden og nettverksstatusen. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Innst. for strømming] > [Maks. oppløsning], [Bildefrekvens] eller [Videokvalitet], og velg deretter et alternativ. Alternativene er som følger.
  Maks. oppløsning Bildefrekvens

  (fps)

  Videokvalitet (bithastighet for strømming)
  Lav Middels Høy
  3840 x 2160 30 eller lavere 13000 kbps 23500 kbps 34000 kbps
  1920 x 1080 60/50 4500 kbps 6750 kbps 9000 kbps
  30 eller lavere 3000 kbps 4500 kbps 6000 kbps
  1280 x 720 60/50 2250 kbps 4125 kbps 6000 kbps
  30 eller lavere 1500 kbps 2750 kbps 4000 kbps
 • Ved strømming er verdiene for oppløsning, bildefrekvens og videokvalitet som justeres i [Video]-kategorien øvre grenser. Hvis verdiene for videoinngangen fra det tilkoblede eksterne kameraet er lavere enn de innstillingene som er justert i [Video]-kategorien, strømmes videoen med innstillingene fra det tilkoblede eksterne kameraet.
 • Forstyrrelser eller avbrudd av videobilder og lyd kan oppstå ved lave kommunikasjonshastigheter, for eksempel hvis du strømmer fra et sted der signalkvaliteten er dårlig eller mens du er i bevegelse. I slike tilfeller kan følgende innstillinger forbedre video- og lydforholdene.
  • Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Innst. for strømming] > [Maks. oppløsning], og velg deretter [1280 x 720].
  • Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Innst. for strømming] > [Videokvalitet], og velg deretter [Lav].

Oversikt over strømmemodus i den eksterne skjerm-appen

Bilde som viser hvor hver parameter befinner seg på skjermbildet Strømmemodus for Ekstern skjerm. Øvre område, 1. Høyre område, fra øverst til nederst, 2 og 3. Venstre område, 4.

 1. Strømmingsindikator / strømmingstid / bithastighet for livestrøm (vises bare under strømming)
 2. Trykk for å slå mikrofonen av eller på.
 3. Trykk for å starte eller avslutte strømmingen.
 4. Nettverksstatus
TP1000724438