Bokeh-effekt

Du kan ta bilder og spille inn videoer med Bokeh-effekten. Bokeh-effekten reduserer fokuset i bakgrunnen for å fremheve objekter i forgrunnen og gi en kunstnerisk effekt.

 1. I BASIC (grunnleggende) modus sveiper du til venstre eller høyre på snarveisikonene for å finne (Bokeh-ikon), og deretter trykker du på den.
 2. Trykk på [Bokeh]-knappen ved siden av glidebryteren for å slå på Bokeh-effekten.
  [Bokeh]-knappen blir oransje.
 3. Dra glidebryteren for å justere.

  Trykk på (Knapp Lukk) eller søkeren for å skjule glidebryteren.

  Hvis du vil slå Bokeh-effekten på eller av, trykker du på [Bokeh]-knappen ved siden av glidebryteren.

 4. Trykk på skjermutløserknappen eller på enhetens utløserknapp.

Merknad

 • Bokeh-effekten er ikke tilgjengelig når (Bokeh-ikon) er grået ut.
 • Zoom er ikke tilgjengelig mens du bruker Bokeh-effekten.
 • Du kan ikke endre Bokeh-effektinnstillingen under opptak.

Hint

 • Du kan ta bilder kontinuerlig med en maksimal hastighet på 10 bilder i sekundet med Bokeh-effekten i en bildemodus. Trykk på Bruksmodus-knappen, og velg deretter [Bildeserie: Lo]. Selv om du velger en annen kontinuerlig opptaksinnstilling enn [Bildeserie: Lo], endres den automatisk til [Bildeserie: Lo] når Bokeh-effekten slås på.
TP1000430498