Manuell eksponering (M)

Du kan fotografere med ønsket eksponeringsinnstilling ved å justere både lukkerhastigheten og ISO-følsomheten. Men lang eksponeringstid kan du også fotografere et spor av bevegelse etter motivet.
 1. Bytt bildetakingsmodus til [M] (Manuell eksponering).
 2. Still inn opptaksfunksjonene til ønskede innstillinger.
 3. Velg den ønskede lukkerhastigheten.

  Bilde som viser hvor du kan justere lukkerhastigheten i standby-skjermbildet for Photo Pro i manuell eksponeringsmodus.

 4. Juster fokus.
  • Berør og hold nede skjermutløserknappen for å fokusere.
  • Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.
 5. Ta et bilde.
  • Slipp fingeren din fra skjermutløserknappen.
  • Trykk enhetens utløserknapp helt ned.

Hint

 • Hvis du vil endre ISO-følsomheten, trykker du på ISO-ikonet på funksjonsmenyen og velger den ønskede verdien.
TP1000430513