S-Cinetone for mobile

S-Cinetone for mobile oppnår filmatiske overganger og fargeuttrykk, slik at du kan spille inn videoer med mykere fargereproduksjon, noe som er ideelt for portretter.
  1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
  2. Sveip til venstre eller høyre på snarveisikonene for å finne (S-Cinetone for mobile-ikon), og trykk deretter på den.
  3. Trykk på [S-Cinetone for mobile: på] for å slå på funksjonen S-Cinetone for mobile.
TP1001272817