Ofte brukte funksjoner i BASIC (grunnleggende) modus

Endre størrelsesforholdet

 1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en bildemodus.
 2. Sveip til venstre eller høyre på snarveisikonene for å finne (Ikon for sideforhold), og trykk deretter på den.
 3. Velg ønsket sideforhold.

Endre videostørrelsen

 1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
 2. Sveip til venstre eller høyre på snarveisikonene for å finne (Videostørrelse-ikon), og trykk deretter på den.
 3. Velg ønsket videostørrelse.

Hint

 • Antall bilder eller videoer du kan lagre avhenger av oppløsningen eller MP (megapiksel)-verdien som brukes og videolengden. Bilder og videoer i høy oppløsning tar opp mer minne, så husk at en lavere oppløsning kan passe for daglig bruk.

Bytte mikrofon under opptak

 1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
 2. Sveip til venstre eller høyre på snarveisikonene for å finne (Mikrofon-ikon), og trykk deretter på den.
 3. Velg [Stemmeprioritet (bak)] eller [Alle retninger (stereo)].

  Når [Stemmeprioritet (bak)] er valgt, må du berøre bakpanelet så lite som mulig under opptaket for å unngå at støyen kommer med på opptaket.

Justere kamerainnstillingene

 1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på [MENU].
 2. Sveip listen for å vise de tilgjengelige innstillingene og velge en innstilling.

  Bilde av Photo Pro-innstillingsmenyen


Merknad

 • Tilgjengelige innstillinger varierer mellom bilde- og videomodusene.

Hint

 • Trykk på [Introduksjon til funksjoner] for å finne informasjon om ulike funksjoner.
 • Trykk på [Tips] for å gå til nettstedet for Photo Pro-tips.

Slik bytter du mellom hovedkameraet og frontkameraet

 1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Bytt kamera-ikon) for å bytte mellom hoved- og frontkameraet.


Bytte objektiver og zooming

Du kan bytte objektiv mens du bruker hovedkameraet.

 1. Trykk på en av vinkelknappene mens du bruker hovedkameraet i BASIC (grunnleggende) modus.
  • (Ultra-vidvinkel-knapp)
  • (Vidvinkel-knapp)
  • (Telefoto-knapp)
 2. Zoom inn på bildet.
  • Dra vinkelknappen mot venstre og høyre (i stående retning) eller opp og ned (i liggende retning).
  • Knip sammen eller fra hverandre på kameraskjermen.
  • Bruk volumknappen.

Hint

 • Du kan zoome sømløst inn og ut uten å bytte objektiv.
 • Hvis du vil zoome med digital behandling som bevarer mer av den opprinnelige bildekvaliteten, trykker du på [MENU] > [Innstillinger for digital zoom] > [AI-superoppløsningszoom].

Redusere vindstøy ved opptak

 1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
 2. Trykk på [MENU] > [Intelligent vindfilter].
 3. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.
TP1000430484