Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi

Anvend Bluetooth-teknologi til at dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheder, f.eks. telefoner eller computere. Du kan modtage følgende slags elementer:

  • Fotos og videoer
  • Musik- og andre lydfiler
  • Websider


Sørg for, at Bluetooth-funktionen er slået til og er synlig for andre Bluetooth-enheder.

  1. Send dataene til din enhed på senderenheden.
  2. Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på beskeden for at acceptere filoverførslen.
  3. Tap på [Accepter] for at starte filoverførslen.
  4. Hvis du vil have vist status for overførslen, skal du trække statuslinjen nedad.
  5. Hvis du vil åbne et element, du har modtaget, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på den relevante besked.

Sådan får du vist filer, du har modtaget vha. Bluetooth-forbindelsen

  1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer].
  2. Tap på [Filer modtaget via Bluetooth].