Optagelse af stillbilleder

 1. Start Photo Pro.
  • Søg efter og tap på (Ikon for Photo Pro).
  • Tryk lukkerknappen helt ned.
  • Berør og hold på (Ikon for Kamera) fra låseskærmen.
  • Tryk to gange på afbryderknappen. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Åbn kamera], og tap derefter på kontakten for at aktivere funktionen.
 2. Vælg en optagetilstand.
  • AUTO (Autotilstand): Indstillingsværdier bestemmes korrekt af Photo Pro, så du kan tage fotos af ethvert motiv under alle forhold med gode resultater.
  • P (Autojustering): Du kan tage fotos med en automatisk justeret eksponering (både lukkerhastigheden og blændeværdien).
  • S (Prioriteret lukkerhastighed): Du kan tage fotos af motiver i hurtig bevægelse osv. med en manuelt justeret lukkertid. (ISO-værdien justeres automatisk.)
  • M (Manuel eksponering): Du kan tage fotos med den ønskede lukkertid og ISO-værdi.
  • MR (Hukommelsesgenkaldelse): Du kan registrere ofte anvendte tilstande eller indstillinger på forhånd og genkalde dem, når du tager fotos. Vælg [MR], og tryk derefter på [Akt.] for at anvende de indstillinger, der vises under [Genkald kameraindstill.].

  Billede af valg af en optagetilstand ved brug af Photo Pro

 3. Juster indstillingerne.
 4. Tryk lukkerknappen halvvejs ned for at fokusere.

  Billede, der viser, hvordan du holder din enhed, mens du optager et billede ved hjælp af Photo Pro

 5. Tryk lukkerknappen helt ned.

Bemærk!

 • Der er ingen lukkerknap på Photo Pro-standbyskærmen, når optagetilstanden er indstillet til AUTO/P/S/M-tilstandene. Brug lukkerknappen på din enhed.

Tip!

 • Du kan slå den haptiske feedback til eller fra, når du interagerer med displayet, som f.eks. tilstandsknappen. Tap på [MENU] > [Opsætning] > [Haptisk feedback].