Oversigt over AUTO/P/S/M-tilstand

Billede, der viser, hvor hver enkelt parameter er placeret på Photo Pro-standbyskærmen i AUTO/P/S/M-tilstanden. Enhedens øverste side, 1 og 4. Midterområde, 2 og 3. Højre område oppefra og ned, 5 til 8. Nederste område, 9 og 10. Venstre område fra bund til top, 11 til 15.

 1. Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.

 2. Ikon for datalagring/mængde af ledig plads/billedstørrelse/Filformat/status for geotagging

  Ikon for motiv eller ikon for tilstand vises også, når AUTO-tilstanden er valgt.

 3. Batteristatus

 4. Brug lukkerknappen til at starte Photo Pro eller optage billeder.

 5. Skala

  • Juster eksponeringsværdien, når tilstanden Autojustering (P) er valgt.
  • Juster lukkerhastigheden, når tilstanden Prioriteret lukkerhastighed (S) eller tilstanden Manuel eksponering (M) er valgt.
 6. Tap for at låse fokuseringen.

  Knappen bliver orange, når fokus er låst. Tap på knappen igen for at låse fokus op.

 7. Tap for at låse eksponeringen.

  Knappen bliver orange, når eksponeringen er låst. Tap på knappen igen for at låse eksponeringen op.

  For at tildele en anden funktion til AEL-knappen skal du tappe på [MENU] > [Opsætning] > [Tilpasning af knappen AEL].

 8. Funktionsmenu

  Tap for at justere indstillingerne.

  For at gentildele eller omarrangere rækkefølgen af indstillingselementerne i funktionsmenuen skal du tappe på [MENU] > [Opsætning] > [Tilpasning af funktionsmenu].

 9. Træk kontakten til højre for at låse elementerne i venstre side af søgeren og funktionsmenuen og undgå utilsigtede betjeninger.

 10. Fokusindikator/eksponeringsindstillinger

  (Kontinuerlig AF-ikon) angiver, at fokuseringen er i gang, når der er valgt [Kontinuerlig AF].

  (Kontinuerlig AF-ikon) angiver, at motivet er fokuseret, når der er valgt [Kontinuerlig AF]. Fokus vil blive justeret kontinuerligt i overensstemmelse med motivets bevægelser.

  (Ikon for autofokus) angiver, at motivet er i fokus.

  (Ikon for AE-lås) angiver, at eksponeringen er låst.

 11. Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere fotos.

  Tap på (Knappen Tilbage) for at gå tilbage til Photo Pro-standbyskærmen.

 12. Tap for at skifte objektiver.

  Hvis du vil bruge zoom, skal du tappe på (Ikon for hjul til åbning af zoom), knibe ind eller ud i søgeren eller bruge lydstyrkeknappen.

 13. Tap for at få vist eller skjule oplysninger, der vises i søgeren.

  Histogrammet repræsenterer luminansfordelingen grafisk.

  Vaterpasset hjælper dig med at måle enhedens vinkel og holde billedet vandret. Når enheden registrerer, at den er plan, bliver vaterpasset grønt.

  For at tilpasse de elementer, der vises, når du tapper på [DISP], skal du tappe på [MENU] > [Opsætning] > [Tilpasning af knappen DISP].

 14. Tap for at justere mere detaljerede indstillinger.

 15. Tap for at skifte optagetilstanden.

  Hvis du vil vælge standardoptagelsestilstanden, når Photo Pro startes, skal du tappe på [MENU] > [Opsætning] > [Optagetilstand ved start af kameraet] og derefter vælge en indstilling.