Sådan tænder eller slukker du skærmen

Når din skærm slukkes, kan din enhed være låst eller låst op, afhængigt af din indstilling for låseskærm.

Funktionen Aktiv låseskærm gør det muligt at få vist oplysninger som f.eks. tid og beskeder uden at trykke på afbryderknappen.

  1. Tryk kortvarigt på afbryderknappen.

Tip!

  • For at tænde for skærmen ved at trykke på lukkerknappen eller lydstyrkeknappen skal du tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] og derefter tappe på [Aktivér skærm ved tastetryk]-kontakten for at aktivere funktionen.