Lydstyrke og vibration

Du kan ændre lydstyrke og vibration enten ved hjælp af lydstyrkeknappen eller ved at ændre en indstilling.

Du kan ændre lydstyrkerne for ringetone, medier, alarmer og igangværende opkald. Du kan desuden indstille din enhed til at vibrere.

Bemærk!

 • Appindstillinger kan tilsidesætte de valgte indstillinger for lydstyrke og vibration.

Ændring af lydstyrken

 1. Tryk på lydstyrke op eller ned-knappen for at ændre medielydstyrken.
  Skyderen for mediets lydstyrke vises, og mediets lydstyrke ændres. Du kan også ændre mediets lydstyrke ved at trække i skyderen.
 2. Hvis du vil ændre lydstyrken for igangværende opkald, ringetone og beskeder eller alarmer, skal du tappe på (Ikon for mere).
  Brug hver enkelt skyder til at justere lydstyrken. Tap på [Se mere] for at få flere indstillinger.

Sådan aktiverer du vibreringstilstand

 1. Tryk på lydstyrke op eller ned-knappen.
 2. Tap på det ikon, der vises over skyderen, og vælg derefter (Ikon for Vibrering).

Aktivering af lyd med vibration for indgående opkald

 1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd] > [Vibrer ved opkald].
 2. Vælg en indstilling.