Konfiguration af et eSIM (kun XQ-CQ54)

Din enhed understøtter eSIM'er (downloadede SIM'er).

Hvis du vil bruge et eSIM, skal du udføre opsætningen fra menuen Indstillinger.

  1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort].
    Hvis du har isat et SIM-kort, eller et eSIM allerede er hentet, skal du tappe på (Ikon for Tilføj).
  2. Følg vejledningen på skærmen for at scanne den QR code, som netværksoperatøren har leveret.

Bemærk!

  • Fremgangsmåden for indstilling af et eSIM varierer afhængigt af netværksoperatøren. Hvis indstillingen ikke kan afsluttes med den her beskrevne procedure, skal du se netværksoperatørens indstillingsprocedure.