Tænding af din enhed

Det anbefales, at du oplader batteriet i mindst 30 minutter, før du starter din enhed første gang. Du kan stadig anvende din enhed, mens den oplader.

Første gang du starter enheden, får du hjælp af en opsætningsvejledning til at konfigurere de grundlæggende indstillinger, tilpasse din enhed og logge på dine konti, f.eks. en Google-konto.

  1. Tryk længe på afbryderknappen, indtil enheden vibrerer.

Sådan slukker du enheden

  1. Tryk på lydstyrke op-knappen og afbryderknappen samtidigt.
  2. Tap på [Sluk] i den menu, der åbnes.


Bemærk!

  • Det kan tage noget tid, før enheden slukker.

Tip!

  • Du kan slukke enheden fra panelet Hurtige indstillinger. Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen, og tap derefter på (Menu for afbryderknap) > [Sluk].
  • Langt tryk på afbryderknappen er som standard indstillet til at starte assistenten i visse lande/regioner. Hvis du vil slukke enheden ved at trykke længe på afbryderknappen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Menu for afbryderknappen] og derefter tappe på kontakten [Hold nede for at aktivere Assistent] for at deaktivere funktionen.