Prioriteret lukkerhastighed (S)

Du kan optage et motiv i bevægelse på forskellige måder ved at justere lukkerhastigheden. Du kan f.eks. optage det i bevægelsesøjeblikket med høj lukkerhastighed eller som et billede, hvor der er bevægelsesspor, med lav lukkerhastighed.
  1. Skift optagetilstanden til [S] (Prioriteret lukkerhastighed).
  2. Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.
  3. Vælg den ønskede lukkerhastighed ved hjælp af knappen.

    Billede, der viser, hvor knappen er placeret på Photo Pro-standbyskærmen i Prioriteret lukkerhastighed-tilstanden.

  4. Tryk lukkerknappen halvvejs ned for at fokusere.
  5. Tryk lukkerknappen helt ned.

Tip!

  • Brug et stativ til at forhindre kamerarystelser, når du har valgt en langsom lukkerhastighed.
  • Når du optager indendørs sportsscener, skal ISO-følsomheden indstilles til en højere værdi.