Justering af indstillingerne for dynamisk vibrering

Justering af vibrationsniveauet, mens du afspiller indhold vha. en medieapp

  1. Åbn den ønskede medieapp, f.eks. appen Musik.

  2. Start afspilningen af medieindholdet.

  3. Tryk på lydstyrkeknappen for at åbne lydstyrkepanelet.

  4. Træk skyderen for Dynamisk vibrering for at indstille det ønskede niveau for denne app.

    Indstillingen for Dynamisk vibrering gemmes til næste gang, du skal bruge denne app.

Juster timingen af vibration til lyden fra trådløse enheder

  1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd] > [Dynamisk vibrering].

  2. Juster [Synkronisering]-skyderen, og tap derefter på [TEST] for at bekræfte den justerede timing.