Isætning af et SIM-kort og et hukommelseskort

Enheden understøtter nano-SIM-kort.

XQ-CQ54 understøtter brugen af ét nano-SIM-kort og et hukommelseskort. Du kan bruge enheden som en Dual SIM-enhed ved at isætte et nano-SIM-kort og konfigurere et eSIM.

XQ-CQ62/XQ-CQ72 understøtter brugen af enten to nano-SIM-kort eller et nano-SIM-kort og et hukommelseskort.

Bemærk!

  • Selvom du bruger to SIM'er, der understøtter 5G, kan du kun bruge 5G på det SIM, der er indstillet til datatrafik. Du kan ikke bruge 5G på to SIM'er samtidig.
  • XQ-CQ54: Du behøver ikke at isætte et nano-SIM-kort, hvis du kun vil anvende et eSIM.
  • Frakobl hukommelseskortet, før du tager det ud, for at forhindre tab af data. Du kan tage hukommelseskortet sikkert ud ved at søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Lagerplads], tappe på [Denne enhed] for at vælge [SD-kort] og derefter tappe på (Ikon for mere) > [Skub ud].

Samling - XQ-CQ54

Diagram med isætning af et SIM-kort og et hukommelseskort i åbningen. Nederste side set forfra, med SIM-kortet placeret på forsiden af bakken og et hukommelseskort på bagsiden af bakken.

Samling - XQ-CQ62/XQ-CQ72

Diagram med isætning af SIM-kort og et hukommelseskort i åbningen. Nederste side set forfra, med det primære SIM-kort placeret på forsiden af bakken og et hukommelseskort eller sekundært SIM-kort på bagsiden af bakken.

  1. Træk bakken til SIM-kortet ud.
  2. Anbring det primære SIM-kort korrekt i positionen for SIM1.
  3. Anbring enten det sekundære SIM-kort (SIM2) eller hukommelseskortet korrekt i bakken i den rigtige retning.
  4. Skub forsigtigt bakken til SIM-kortet tilbage i åbningen, indtil den sidder korrekt.