Visning af fotos og videoer

Se eller del fotos og videoer i Google Fotos-appen, når du har taget fotos eller optaget videoer.

Visning af fotos og videoer under brug af Photo Pro

Du kan også redigere fotos eller videoer, f.eks. ved at justere farverne eller beskære fotos.

  1. Når du bruger Photo Pro, skal du tappe på miniaturen (A) for at åbne et foto eller en video.

    Billede, der viser miniaturebilledets position på Photo Pro-standbyskærmen i BASIC (Grundlæggende)-tilstanden.

  2. Stryg til venstre eller højre for at få vist fotos og videoer.

Tip!

  • Tap på (Ikon for Deling) for at dele et foto eller en video eller (Ikon for Rediger) for at redigere det. Tap på skærmen for at skjule eller vise ikoner.

Visning af tidligere optagede fotos eller optagede videoer

  1. Start appen Google Fotos.

Tip!