Start af Video Pro

Video Pro er en videooptagelsesfunktion, der udmærker sig i mobilitet og fleksibilitet af optagelse. Video Pro giver dig mulighed for at optage video med fleksibilitet og nøjagtighed i henhold til dit optagemiljø. Du er nu fri til at optage din kreative vision.

Ved at aktivere streamingtilstanden kan du streame ved hjælp af RTMP.

 1. Søg efter og tap på (Ikon for Video Pro).

Oversigt over Video Pro Optag.tilstand-skærm

Billede, der viser, hvor hver enkel parameter er placeret på skærmen for Video Pro-optag.tilstand. Øverste venstre område, fra venstre mod højre, 1 til 5. Enhedens øverste side, 3 og 8. Højre område, 6 til 16. Nederste venstre område fra højre mod venstre, 17 til 20.

Tip!

 • Tap på orange parametre for at ændre indstillinger.
 1. Videoformat / Billedhastighed / HDR/SDR-indstilling

 2. Ikon for datalagring/Resterende optaget tid/Titelpræfiks

  Filnavnet på den optagede video er "Titelpræfiks_Dato_Tid".

  Hvis du vil ændre præfikset for titlen, skal du tappe på (Ikon for Indstillinger) > [Titelpræfiks].

 3. Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.

 4. Optagestatus

 5. Statusindikationer

  (Ikon for slowmotion-optagelse)/ (Ikon for forsigtighed pga. varme)/ (Ikon for status for geotagging)/ 100% (Ikoner for batteristatus)

 6. Tap for at skifte mellem front- og hovedkameraet.

 7. Tap for at justere den passende lukkerhastighed, ISO-værdi og hvidbalance automatisk.

 8. Brug lukkerknappen for at starte eller stoppe optagelsen.

 9. Menu-knap – Tap for at åbne menuen.

  For at skifte sider skal du tappe på [1] eller [2].

 10. Tap for at låse elementerne og forhindre utilsigtede handlinger.

 11. Indstillinger-ikon – Tap for at åbne Indstillinger.

 12. Træk skyderen for at zoome ind eller ud.

  Du kan vælge et objektiv ved at tappe på objektivets navn ved siden af skyderen.

 13. Træk skyderen for at justere fokus manuelt.

  For at skifte fokustilstanden til automatisk eller manuel skal du tappe på [AF] eller [MF].

 14. Tap for at starte eller stoppe optagelsen.

 15. Tap for at optage det aktuelle billede som et stillbillede.

 16. Tap for at få vist eller skjule oplysninger, der vises i søgeren.

 17. Tap for at justere indstillingerne.

 18. Vaterpas

  Vaterpasset hjælper dig med at måle enhedens vinkel og holde billedet vandret. Når enheden registrerer, at den er plan, bliver vaterpasset grønt.

 19. Tidskode (timer: minutter: sekunder: billeder)

 20. Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere videoer.
  Du kan vende tilbage til Video Pro ved at stryge nedad på skærmen eller tappe på (Knappen Tilbage).