Dynamisk område

Ved at anvende billedbehandling, der kombinerer flere rammer, kan du optage videoer med et bredt dynamisk område.
  1. I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på (Knap til skift mellem foto og video) for at vælge en videotilstand.
  2. Tap på [MENU] > [Dynamisk område].
  3. Vælg et dynamisk område.

Bemærk!

  • [Dynamisk område]-indstillingen er ikke til rådighed afhængigt af [Videostørrelse]-indstillingen.