Scanning af QR codes

Du kan scanne QR codes ved hjælp af Photo Pro.
 1. Søg efter og tap på (Ikon for Photo Pro), og skift derefter optagetilstanden til [BASIC] (Grundlæggende).
 2. Ret kameraet mod QR code, og tap derefter på den besked, der vises.
  Hvis meddelelsen ikke vises, skal du trække statusbjælken nedad for at åbne meddelelsespanelet og derefter bekræfte den.

Sådan slår du [QR Code-læser]-funktionen til

 1. Søg efter og tap på (Ikon for Photo Pro), og skift derefter optagetilstanden til [BASIC] (Grundlæggende).
 2. Tap på [MENU].
 3. Tap på [QR Code-læser] > [Tændt].
 4. Luk menuen.

  Indstillingen gemmes.

Tip!

 • Hvis du vil have vist QR Code-meddelelsen på Photo Pro-appskærmen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Apps] > [Photography Pro] > [Notifikationer] > [QR Code-læser], og derefter tappe på kontakten [Pop op-visning] for at aktivere funktionen med [Standard] valgt.