Beskedindikator

Beskedindikatoren informerer dig om batteristatus og visse andre hændelser. Beskedindikatoren er som standard aktiveret, men kan deaktiveres manuelt.

Diagram med besked-LED'ens position øverst i højre område set forfra.

Bemærk!

  • Hvis beskedindikatoren er deaktiveret, lyser den kun eller blinker, når der er en advarsel om batteristatus, for eksempel når batteriniveauet falder til under 15 procent.
  1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Notifikationer].
  2. Tap på kontakten [Brug LED-lyset til at vise indgående beskeder] for at aktivere eller deaktivere funktionen.