Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb

Du kan betjene Photo Pro og Video Pro på din Xperia-enhed med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb, der er fremstillet af Sony (sælges separat).

For detaljer om kompatible fjernbetjeninger og greb skal du besøge Sony-websiden for dit område eller konsultere din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.

Se også i instruktionsvejledningen til Bluetooth-fjernbetjeningen eller -grebet.

 1. Start Photo Pro eller Video Pro på din Xperia-enhed.
 2. På din Xperia-enhed skal du tappe på [MENU] (for Photo Pro) eller (Ikon for Indstillinger) (til Video Pro).
 3. Tap på [Bluetooth-fjernbetjening] på din Xperia-enhed, og tap derefter på kontakten for at aktivere funktionen.
 4. Tap på [Dan par med ny kontrolenhed] på din Xperia-enhed.
 5. Udfør parring på Bluetooth-fjernbetjeningen.
  • GP-VPT2BT: Tryk og hold på knappen PHOTO og T-siden af zoomknappen på samme tid i mindst 7 sekunder.
  • RMT-P1BT: Tryk og hold på lukkerudløseren/REC-knappen og fokus/zoom-knappen (enten + knappen eller - knappen) på samme tid i mindst 7 sekunder.

  Se i instruktionsvejledningen til Bluetooth-fjernbetjeningen for yderligere oplysninger.

 6. Følg vejledningen på skærmen på din Xperia-enhed.
  Vælg [Par og forbind med denne enhed] og [ACCEPTÉR PARRING] på de meddelelser og dialoger, der vises flere gange, når din Xperia-enhed registrerer Bluetooth-fjernbetjeningen. Navnet på Bluetooth-fjernbetjeningen vises muligvis som en Bluetooth-adresse (tal og bogstaver).

Bemærk!

 • Når du foretager en gendannelse af fabriksdata, slettes parringsoplysningerne også. Udfør parring igen for at bruge Bluetooth-fjernbetjeningen.
 • Hvis Bluetooth-forbindelsen er ustabil, skal du fjerne alle forhindringer som f.eks. personer eller metalgenstande fra mellem din Xperia-enhed og den parrede Bluetooth-fjernbetjening.
 • Hvis funktionen ikke fungerer ordentligt, skal du kontrollere følgende bemærkninger og derefter prøve at parre igen.
  • Bekræft, at Bluetooth-fjernbetjeningen ikke er tilsluttet til andre enheder.
  • Bekræft, at du ikke betjener din Xperia-enhed med en anden Bluetooth-fjernbetjening.
  • Kontrollér, om flytilstanden på din Xperia-enhed er slået fra.
  • Kontrollér, om Bluetooth-funktionen på din Xperia-enhed er aktiveret.
  • Annuller parringen med Bluetooth-fjernbetjeningen.

Tip!

 • Når først du har parret med Bluetooth-fjernbetjeningen, kan du betjene både Photo Pro og Video Pro.
 • Slå [Bluetooth-fjernbetjening]-funktionen til eller fra enkeltvis for Photo Pro og Video Pro.
 • Hvis du vil ændre navnet på den parrede Bluetooth-fjernbetjening, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse], tappe på (Ikon for Indstillinger) ud for navnet på den parrede Bluetooth-fjernbetjening, og derefter tappe på (Ikon for Rediger).

Sådan bruges kameraudholdenhedstilstanden

Enheden kan begrænse visse funktioner som en forholdsregel under krævende brug. Ved at aktivere kameraudholdenhedstilstanden kan du bevare høj ydeevne i længere tid.

 1. Tap på [MENU] (for Photo Pro) eller (Ikon for Indstillinger) (for Video Pro).

 2. Tap på [Bluetooth-fjernbetjening] > [Kameraudholdenhedstilstand], og følg derefter vejledningen på skærmen for at aktivere funktionen.

Ikoner for tilslutningsstatus for Bluetooth-fjernbetjening

Du kan kontrollere tilslutningsstatus for Bluetooth-fjernbetjeningen på søgeren, når [Bluetooth-fjernbetjening] er slået til, mens du bruger Photo Pro eller Video Pro.

 • (Ikon for tilslutning af Bluetooth-fjernbetjening): Betjeninger med Bluetooth-fjernbetjening er aktiveret.

 • (Ikon for afbrydelse af Bluetooth-fjernbetjening): Betjeninger med Bluetooth-fjernbetjening er deaktiveret.

 • (Ikon for kameraudholdenhedstilstand til rådighed): Kameraudholdenhedstilstand er slået til og tilgængelig.

 • (Ikon for kameraudholdenhedstilstand ikke til rådighed): Kameraudholdenhedstilstand er slået til, men ikke tilgængelig, fordi du ikke bruger Bluetooth-fjernbetjeningen til at betjene Photo Pro og Video Pro.

Tip!

 • Bluetooth-forbindelsen er kun aktiv, mens du betjener din Xperia-enhed med Bluetooth-fjernbetjeningen.

For at annullere parringen af Bluetooth-fjernbetjeningen

 1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse].

 2. Under [Tidligere forbundne enheder] skal du tappe på (Ikon for Indstillinger) ud for navnet på den Bluetooth-fjernbetjening, du vil have annulleret parringen med.

 3. Tap på [Glem] > [Glem enhed].

For at betjene Bluetooth-fjernbetjeningen

Du kan optage billeder og optage videoer ved at trykke på knapper på Bluetooth-fjernbetjeningen. Du kan finde flere oplysninger om betjening af Bluetooth-fjernbetjeningen i Hjælpevejledning til Bluetooth-fjernbetjeningen.

Tip!

 • Ved at trykke på C1-knappen på Bluetooth-fjernbetjeningen kan du skifte objektiverne på hovedkameraet. Hvis du vil tildele en anden funktion til C1-knappen, skal du tappe på [MENU] (for Photo Pro) eller (Ikon for Indstillinger) (for Video Pro), tappe på [Bluetooth-fjernbetjening] > [Tilpasning af C1-knap] og derefter vælge en indstilling.