NFC (Near Field Communication)

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rækkevidde på en centimeter, så de enheder, der deler data, skal holdes tæt ved hinanden.

NFC-registreringsområdet er placeret på bagsiden af enheden. Hold din enhed tæt mod en anden enhed eller en NFC-læser, så N-mærkerne rører ved hinanden. Sørg for, at NFC-funktionen er slået til på begge enheder, og at skærmen på din enhed er aktiv og låst op.

Bemærk!

  • Når du bruger visse programmer, kan nogle NFC-funktioner være aktiveret, også selvom enheden er slukket. Bemærk, at ikke alle enheder understøtter denne funktion.

Sådan slår du NFC-funktionen til eller fra

  1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer] > [NFC].
  2. Tap på kontakten [Brug NFC] for at aktivere eller deaktivere funktionen.


Bemærk!

  • Du er muligvis nødt til at have Wi-Fi eller Bluetooth-funktionen aktiveret på begge enheder, for at forbindelsen virker.

Tip!

  • Du kan oprette forbindelse mellem enheden og andre NFC-kompatible enheder, der er produceret af Sony, f.eks. en højtaler eller høretelefoner. Når du opretter denne form for forbindelse, kan du finde flere oplysninger i brugervejledningen til den kompatible enhed.