Tilslutning af din enhed til USB-tilbehør

Du kan bruge en USB-værtsadapter til at oprette forbindelse mellem enheden og USB-tilbehør, f.eks. USB-masselagerenheder, høretelefoner, spilcontrollere, USB-tastaturer og USB-mus.

Billede af det vindue, der vises, når du slutter telefonen til en computer via USB

 1. Slut et USB-kabel til din enhed.
 2. Træk statusbjælken nedad, og tap derefter på meddelelsen om indstilling af forbindelse til USB.
 3. Tap på [Tryk for at se flere muligheder.], og vælg derefter en indstilling.

USB-præferencer 

 • USB styres af: Du kan vælge, hvilken enhed der skal kontrollere den anden: din enhed eller den USB-tilsluttede enhed.

 • Brug USB til: Du kan vælge formålet med USB-forbindelsen.

  • Filoverførsel: Administrer filer eller opdater enhedens software. Denne indstilling bruges i forbindelse med Microsoft® Windows®-computere. Opladning er som standard aktiveret.
  • Netdeling via USB: Din enhed kan fungere som en enhed til internetdeling.
  • MIDI: Din enhed kan fungere som MIDI-input for musikinstrument-programmer.
  • Ingen dataoverførsel: Oplad blot enheden, når [USB styres af] er indstillet til [Denne enhed]. Når [USB styres af] er indstillet til [Tilsluttet enhed], kan du bruge din enhed som strømforsyning og oplade den anden tilsluttede enhed.

 • Muligheder for filoverførsel

  • Konverter videoer til AVC: Videoer konverteres til AVC og overføres til den tilsluttede enhed.


Bemærk!

 • Sony garanterer ikke, at alt USB-tilbehør understøttes af enheden.
 • Denne enhed har en USB-port uden dæksel. Hvis enheden bliver udsat for vand, skal du sørge for, at porten er helt tør, før du tilslutter et USB-kabel.