Ansigt/Øje-AF (stillbillede/video)

Kameraet kan registrere ansigterne eller øjnene på mennesker og dyr, og derefter automatisk fokusere på øjnene (Øjen-AF).

Hvis du vil ændre fokusmålet, skal du tappe på ansigtet på det motiv, du vil fokusere på.

Bemærk!

 • I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden er [Ansigt/Øje-AF]-funktionen til rådighed, når du bruger hovedkameraet.

Sådan slår du [Ansigt/Øje-AF]-funktionen til

 1. Tap på [MENU].

 2. Søg efter og tap på [Ansigt/Øje-AF] > [Tændt].

 3. Luk menuen.

  Indstillingen gemmes.

Tip!

 • Når der er valgt en videotilstand i BASIC (Grundlæggende)-tilstanden, kan du slå [Ansigt/Øje-AF]-funktionen til eller fra ved at tappe (Ansigt/Øje-AF-knap), selv under optagelse.

Optagelse af et billede ved hjælp af [Ansigt/Øje-AF]-funktionen

 1. Ret kameraet mod motivet.

  Når kameraet registrerer ansigterne på mennesker eller dyr, vises der en registreringsramme.

 2. Tap på det ansigt, du vil fokusere på.

 3. Tryk enhedens lukkerknap halvvejs ned for at fokusere.

  Kameraet fokuserer på et af øjnene med en grøn ramme.

 4. Tryk enhedens lukkerknap helt ned (eller tap på skærmens lukkerknap i BASIC (Grundlæggende)-tilstand).