Funktioner i appen Musik

Dette afsnit forklarer funktioner, som er praktiske, når du bruger appen Musik.

Redigering af musikoplysninger

  1. Tap på albumcoveret på musikafspillerskærmen, mens en sang afspilles i appen Musik, og tap derefter på [Rediger musikoplysninger].
  2. Rediger oplysningerne efter behov.
  3. Hvis du vil angive albumcover, skal du tappe på (Ikon for Rediger) > [Angiv billede].
  4. Tap på [GEM], når du er færdig.

Afspilning af musik i baggrunden

  1. Tap på (Ikon for Startside), når en sang afspilles, for at gå til startskærmen.

    Musik-appen fortsætter med at køre i baggrunden.

    Hvis du vil åbne Musik-appen igen, skal du trække statusbjælken nedad og tappe på musikbeskeden. Du kan også søge efter og tappe på (Ikon for Musik).