Lydsignaler

Du kan vælge, om kameraet afgiver lyde eller ej, som f.eks. en lukkerlyd, lyde i begyndelsen og slutningen af videooptagelsen og en serie af bip til nedtællingen, når du bruger selvudløseren.
  1. Tap på [MENU].
  2. Søg efter og tap på [Lydsignaler], og vælg derefter en indstilling.
  3. Luk menuen.
    Indstillingen gemmes.