Sådan optager du en video med en rolig hånd

Når du optager videoer, kan du bruge Videostabilisering til at kompensere for kameraets bevægelser og holde rammen stille.
  1. I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på (Knap til skift mellem foto og video) for at vælge en videotilstand.
  2. Tap på [MENU].
  3. Tap på [Videostabilisering] > [Tændt].
  4. Luk menuen.
    Indstillingen gemmes.
  5. Tap på skærmens lukkerknap, eller tryk på enhedens lukkerknap for at optage en video.