Ekstern skærm Streamingtilstand

Appen Ekstern skærm understøtter livestreaming ved hjælp af RTMP.
 1. Start appen Ekstern skærm, og tilslut en videoenhed.
 2. Tap på (Ikon for Indstillinger) > [Streamingindstillinger].
  Tap et vilkårligt sted på skærmen, hvis der ikke vises nogen menuer eller ikoner.
 3. Tap på [Tilslut], og vælg derefter metoden til RTMP-streaming.
  • [Tilpasset RTMP]: Vælg at streame ved hjælp af RTMP, og indstil derefter [URL for RTMP-stream] og [Nøgle til RTMP-stream].
  • [YouTube™]: Vælg at streame ved hjælp af YouTube, og indstil derefter [YouTube™-konto] og [YouTube™-livehændelse]. Hvis du vil oprette en ny begivenhed, skal du tappe på [Opret ny hændelse].
 4. Tap på [Tilstand], og vælg derefter [Streamingtilstand].
 5. Tap på (Streaming-knap) for at starte streaming.
  Hvis du vil stoppe streaming, skal du tappe på (Streaming-knap).

Bemærk!

 • Når du bruger appen Ekstern skærm, skal du overholde servicebetingelserne for livestreamingtjenesten og kravene vedrørende livestreaming.
 • Afhængigt af livestreamingtjenesten kan forholdene eller specifikationerne ændres eller tilføjes uden forudgående varsel.
 • Hvis livestreaming ikke fungerer korrekt, kan du prøve at skifte netværkstypen. Hvis du vil skifte netværkstypen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort], vælge et SIM, tappe på [Foretrukken netværkstype] og derefter vælge en netværkstype. Tilgængelige netværkstyper afhænger af din kontrakt.
 • Hvis du vælger [YouTube™] for [Tilslut], vil streamingdestinationen være en enkelt kanal, der er knyttet til din Google-konto. Hvis du har registreret flere kanaler og ønsker at angive streamingdestinationen, skal du vælge [Tilpasset RTMP] for [Tilslut].

Tip!

 • For at gøre streaming mere stabil skal du justere indstillingerne i kategorien [Video] i henhold til specifikationerne for livestreamingtjenesten, netværksbåndbredden og netværksstatussen. Tap på (Ikon for Indstillinger) > [Streamingindstillinger] > [Maks. opløsning], [Billedhastighed] eller [Videokvalitet], og vælg derefter en indstilling. Indstillingerne er som følger.
  Maks. opløsning Billedhastighed

  (fps)

  Videokvalitet (streamingbithastighed)
  Lav Mellemhøj Høj
  3840 x 2160 30 eller mindre 13000 kbps 23500 kbps 34000 kbps
  1920 x 1080 60/50 4500 kbps 6750 kbps 9000 kbps
  30 eller mindre 3000 kbps 4500 kbps 6000 kbps
  1280 x 720 60/50 2250 kbps 4125 kbps 6000 kbps
  30 eller mindre 1500 kbps 2750 kbps 4000 kbps
 • Ved streaming er de værdier for opløsning, billedhastighed og videokvalitet, som er justeret i kategorien [Video], de øvre begrænsninger. Hvis værdierne for videoindgangen fra det tilsluttede eksterne kamera er lavere end de indstillinger, som er justeret i kategorien [Video], streames videoen med indstillingerne fra det tilsluttede eksterne kamera.
 • Forstyrrelser eller udfald af videobilleder og lyd kan muligvis opstå ved lave kommunikationshastigheder, som fx ved streaming på et sted hvor signalkvaliteten er dårlig, eller under bevægelse. I dette tilfælde kan de følgende indstillinger muligvis forbedre video- og lydforholdene.
  • Tap på (Ikon for Indstillinger) > [Streamingindstillinger] > [Maks. opløsning], og vælg derefter [1280 x 720].
  • Tap på (Ikon for Indstillinger) > [Streamingindstillinger] > [Videokvalitet], og vælg derefter [Lav].

Oversigt over Ekstern skærmStreamingtilstand

Billede, der viser, hvor hver enkel parameter er placeret på den eksterne skærms skærm for Streamingtilstand. Øverste område, 1. Højre område oppefra og ned, 2 og 3. Venstre område, 4.

 1. Streamingindikator/Streamingtid/Streamingbithastighed (vises kun under streaming)
 2. Tap for at slå mikrofonen til eller fra.
 3. Tap for at starte eller stoppe streaming.
 4. Netværksstatus