Brug af Side sense

Side sense understøtter betjening af din enhed med én hånd ved at gøre det muligt for dig at udføre bevægelser på Side sense-panelet.

 • Tap to gange på Side sense-panelet for at få vist Side sense-menuen, som gør det muligt for dig at åbne apps og mere.
 • Skyd Side sense-panelet ned for at vende tilbage til den forrige skærm (Gå tilbage).
 • Skyd Side sense-panelet op for at få vist menuen Multivinduestilstand.

Diagram med Side sense-panelpositionen

Bemærk!

 • Side sense er ikke til rådighed i følgende tilfælde.
  • Når søgeren er vist
  • Når enhåndstilstanden anvendes

Tip!

 • Du kan ændre en skærmhandling tildelt til Side sense-bevægelser (tap to gange, skyd op og skyd ned) i Side sense-indstillingerne.

Visning af Side sense-menu

 1. Tap to gange på Side sense-panelet.

Sådan vender du tilbage til den forrige skærm vha. Side sense

 1. Skyd Side sense-panelet ned.

Visning af menuen Multivinduestilstand

 1. Skyd Side sense-panelet op.

Flytning af Side sense-panelet

 1. Berør og hold på Side sense-panelet.

 2. Træk Side sense-panelet til den ønskede position.

  Når du flytter Side sense-panelet til en anden position end den venstre eller højre kant af skærmen, skifter formen af Side sense-panelet til (Flydende ikon).

  For at returnere Side sense-panelet til dets oprindelige form skal du trække (Flydende ikon) tilbage til den venstre eller højre kant af skærmen.

  Diagram, hvor Side sense-panelet trækkes hen mod midten af skærmen