Hukommelse med kameraindstillinger

Giver dig mulighed for at registrere ofte anvendte kombinationer af tilstande og indstillinger. De registrerede indstillinger kan genkaldes ved at skifte optagetilstanden til [MR] (Hukommelsesgenkaldelse).
  1. Juster indstillingerne i AUTO/P/S/M-tilstanden.
  2. Tap på [MENU] > [Optagelse] > [Hukommelse med kameraindstillinger].
  3. Bekræft indstillingerne, og tap derefter på [Gem].
    Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du tappe på [Annuller] og derefter gentage fremgangsmåden fra trin 1.

Tip!

  • Hvis du vil ændre de registrerede indstillinger, skal du gentage proceduren fra trin 1.