Video Pro Indstillinger

Tap (Ikon for Indstillinger) for at åbne menuenIndstillinger.

Optagelse

 • ISO/Forst.-tilstand

  Skifter den viste værdi mellem ISO-følsomheden og forstærkningen.

 • AGC-grænse (HDR)/AGC-grænse (SDR)

  Indstiller den øvre grænse for AGC (Automatisk forstærkningskontrol). Der indstilles ikke nogen øvre grænse, når der er valgt [Slukket]. [AGC-grænse (HDR)] og [AGC-grænse (SDR)] er til rådighed, når [Forst.] er valgt i [ISO/Forst.-tilstand].

 • Auto. ISO-grænse (HDR)/Auto. ISO-grænse (SDR)

  Indstiller den øvre grænse for ISO-følsomheden. Der indstilles ikke nogen øvre grænse, når der er valgt [Slukket]. [Auto. ISO-grænse (HDR)] og [Auto. ISO-grænse (SDR)] er til rådighed, når [ISO] er valgt i [ISO/Forst.-tilstand].

 • HB-tilstand

  Skifter, hvordan hvidbalancen specificeres, mellem [Temperatur] og [Forudind.]. Vælg [Temperatur] for at definere hvidbalancen i form af farvetemperatur, målt i Kelvin. Vælg [Forudind.] for at definere hvidbalancen baseret på fastsatte forudindstillinger.

 • Justér ABGM

  Aktiverer eller deaktiverer hvidbalancejustering ved hjælp af skyderne AB og GM.

 • Objektsporing

  Registrerer og sporer motiver i bevægelse.

  Funktionen [Objektsporing] er ikke til rådighed, når [FPS] er indstillet til [119.88], eller [Videoformat] er indstillet til [3840x2160P], og [FPS] er indstillet til [59.94].

Projekt

 • Filformat (4K)

  Indstiller filformatet for optagelse.

Medie

 • Titelpræfiks

  Ændrer præfikset for titlen. Filnavnet på den optagede video er "Titelpræfiks_Dato_Tid".

 • Datalager

  Vælger det interne lager eller et SD-kort som lagringsdestinationen.

Lyd

 • Intelligent vindfilter

  Reducerer vindstøj.

Teknisk

 • Tildel lukkerknap

  OPTAG/stream: Bruger lukkerknappen som en REC-knap (i optag.tilstanden) eller en streamingknap (i streamingtilstanden). Du kan begynde at optage eller streame ved at trykke på lukkerknappen, selv hvis en indstillingsdialog er åben.

  Foto: Bruger lukkerknappen til at tage et billede under optagelse. Du kan tage et foto under optagelse ved at trykke på lukkerknappen, selv hvis en indstillingsdialog er åben.

  Slukket: Der er ikke tildelt nogen funktioner.

 • Tildel lydst.knapper

  Zoom: Bruger lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud. Du kan zoome ind eller ud ved at trykke på lydstyrkeknappen, selv hvis en indstillingsdialog er åben.

  OPTAG/stream: Bruger lydstyrkeknappen som en REC-knap (i optag.tilstanden) eller en streamingknap (i streamingtilstanden). Du kan starte optagelse eller streaming ved at trykke på lydstyrkeknappen, selv hvis en indstillingsdialog er åben.

  Lydstyrke: Aktiverer lydstyrkeknappen for Video Pro.

  Slukket: Der er ikke tildelt nogen funktioner.

 • Låseindstillinger

  Hele skærmen: Låser hele skærmen inklusive REC-knappen og (Ikon for Kamera) (eller streamingknappen og mikrofonknappen i streamingtilstanden), når du låser skærmen.

  Not REC/stream: Låser ikke REC-knappen og (Ikon for Kamera) (eller streamingknappen og mikrofonknappen i streamingtilstanden), når du låser skærmen.

 • Gem placering

  Gemmer dine stillbilleder og videoer sammen med det sted, hvor de blev optaget.

Netværk

Du kan konfigurere netværksindstillinger relateret til streaming.

Vedligeholdelse

 • Kalibre. af Vaterpas

  Kalibrerer standarden for det vandrette plan, så afvigelser i hældningsretningen afhjælpes.

 • Bluetooth-fjernbetjening

  Parrer med en Bluetooth-fjernbetjening.

 • Nulstil indstillinger

  Nulstiller alle indstillinger til deres standardindstillinger.