Manuel eksponering (M)

Du kan optage med den ønskede eksponeringsindstilling ved at justere både lukkerhastigheden og ISO-følsomheden. Du kan også optage et billede af bevægelsen med bevægelsesspor for et motiv ved hjælp af lang eksponering.
  1. Skift optagetilstanden til [M] (Manuel eksponering).
  2. Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.
  3. Vælg den ønskede lukkerhastighed og ISO-følsomhed.

    Billede, der viser, hvor lukkerhastigheden og ISO-følsomheden justeres på Photo Pro-standbyskærmen i den manuelle eksponeringstilstand.

  4. Tryk lukkerknappen halvvejs ned for at fokusere.
  5. Tryk lukkerknappen helt ned.