Autojustering (P)

Kameraet justerer automatisk eksponeringen (både lukkerhastigheden og blændeværdien), og du kan indstille andre optagefunktioner efter behov.
  1. Skift optagetilstanden til [P] (Autojustering).
  2. Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.
  3. Juster eksponeringsværdien (EV) ved hjælp af knappen.

    Billede, der viser, hvor knappen er placeret på Photo Pro-standbyskærmen i Autojustering-tilstanden.

  4. Tryk lukkerknappen halvvejs ned for at fokusere.
  5. Tryk lukkerknappen helt ned.