Skærmindstillinger

Du kan ændre skærmens funktionsmåde, lysstyrke, visningsstørrelse og kvalitet. Du kan også justere billedkvaliteten af fotos og videoer.
 1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm].
 2. Tap på den indstilling, du vil ændre.
  Brug skyderne, tap på kontakterne, eller vælg indstillinger, der skal justeres.

Hovedskærmens indstillinger

 • Indstillinger for billedkvalitet: Juster kvaliteten af de fotos og videoer, der vises på din enhed.

 • Hvidbalance: Tap på kontakten [Angiv manuelt] for at aktivere ændringer af indstillingen, og vælg derefter en af de forudindstillede indstillinger. Du kan også bruge skyderne til at justere hvidbalancen.

 • Høj opdateringshastighed: Indstil opdateringshastigheden til 120 Hz for at få en mere jævn skærm.

 • Lysstyrke: Juster lysstyrkeniveauet med skyderen. Du kan også aktivere [Tilpasset lysstyrke] for automatisk at optimere lysstyrken ud fra belysningen i omgivelserne.

 • Mørkt tema: Du kan få vist skærmen med en mørk baggrund.

 • Dynamisk farve: Du kan ændre farvesammensætningen for beskeder, indstillinger og fremhævede apps, så den matcher de mest fremtrædende farver i dit baggrundsbillede.

 • Roter skærm automatisk: Angiv, at skærmen automatisk skal rotere, når enheden drejes, eller angiv, at den skal forblive i stående retning.

 • Nattelys: [Nattelys] ændrer skærmfarven til gul. Dette gør det lettere at se skærmen i mørke omgivelser, og det gør det også lettere at falde i søvn.

 • Undgå utilsigtede handlinger, mens skærmen er slukket: Du kan forhindre, at din enhed aktiveres ved en fejl, når den er anbragt i en lomme eller en pose.

Bemærk!

 • Når STAMINA-tilstand er slået til, kan [Høj opdateringshastighed] ikke anvendes.
 • Undgå at vise meget lyse eller statiske billeder i længere tid. Det kan muligvis medføre, at der forbliver et efterbillede eller farve på skærmen.

Tip!

 • [Forbedring af videobillede] er kun tilgængeligt for visse programmer.
 • Selv hvis funktionen Roter skærm automatisk er deaktiveret, kan du dreje skærmen manuelt ved at tappe på (Ikon for rotation) i navigationslinjen.