Brug af din enhed som tegnebog

Du kan anvende din enhed til at betale for varer uden at skulle have tegnebogen frem, og du kan håndtere alle betalingstjenester på ét sted. Når du foretager en betaling, skal du huske at slå NFC-funktionen til, før du berører en kortlæser med din enhed.
  1. Sørg for, at NFC er aktiveret på enheden.
  2. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer] > [NFC] > [Kontaktløse betalinger].
    Der vises en liste over betalingstjenester.
  3. Håndter betalingstjenesterne efter behov.
    Du kan f.eks. ændre din standardbetalingstjeneste.

Bemærk!

  • Mobile betalingstjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit område.
  • Hvis du bruger to SIM-kort, understøttes betalinger, der er initieret via NFC, kun, når et NFC-aktiveret SIM-kort er isat i positionen SIM1 i SIM-kort-bakken.