Opladning af din enhed med en trådløs oplader

Du kan købe en Qi-certificeret trådløs oplader, så du kan oplade din enhed trådløst.

Hvis du bruger enheden, mens den oplader, oplader den måske langsommere eller holder måske helt op med at oplade for at beskytte batteriet. Brugen af visse programmer under opladning kan deaktivere opladningen eller påvirke opladningsfunktionen. Hvis du f.eks. bruger kameraet under trådløs opladning, kan det medføre statisk støj på billedet.

Sørg for at fjerne alle skærm- eller telefoncovers, når du bruger funktionen til trådløs opladning.

Bemærk følgende:

 • Anbring ikke metalgenstande mellem enheden og opladeren, da det kan øge risikoen for skader på grund af varmen.
 • Anbring ikke kreditkort på opladeren, da de kan blive afmagnetiseret eller gå i stykker.

Bemærk!

 • Hvis din enhed er anbragt forkert i den trådløse oplader, tager det væsentligt længere tid at oplade den.

Diagram med trådløs opladning af enheden

 1. Anbring din enhed i den trådløse oplader i henhold til vejledningen til opladeren.
  Den trådløse opladningsplade på bagsiden af enheden skal være i kontakt med opladeren, for at opladningen kan fungere.
 2. Når opladningen går i gang, lyser beskedindikatoren, og opladeikonet vises på skærmen.
 3. Når din enhed er fuldt opladet, skal du fjerne den fra den trådløse oplader.

Sådan oplader du en anden enhed trådløst fra enhedens batteri (Funktionen Deling af batteri)

 1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Batteri] > [Funktionen Deling af batteri].

 2. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.

  Der vises et symbol, som angiver, hvor den anden enhed skal anbringes bag på enheden.

  Hvis du ikke længere vil dele batteriet i henhold til det resterende batteriniveau eller batteridelingstiden, skal du tappe på [Grænse for resterende batteri] eller [Grænse for opladningstid] og derefter vælge en indstilling.

 3. Placer den anden enhed på bagsiden af din enhed, og ret den ind efter symbolet.

  Når der oplades en mobiltelefon, skal din enhed og mobiltelefonen placeres, så de danner et kryds.

  Diagram over placering af din enhed og en mobiltelefon så de danner et kryds


Bemærk!

 • Funktionen Deling af batteri kan ikke bruges under trådløs opladning af din enhed.
 • Batteriet kan overføres til en enhed, der understøtter Qi. Muligheden for at overføre batteriopladningen til alle enheder, der understøtter QI, garanteres dog ikke.

Tip!

 • Funktionen Deling af batteri kan bruges under opladning af din enhed ved hjælp af et USB-kabel.