Justering af, hvor længe der skal gå, før skærmen slukkes

Når enheden er tændt og ikke anvendes i en angivet tidsperiode, nedtones og slukkes skærmen for at spare på batteriet. Du kan ændre, hvor længe skærmen skal være tændt, før den slukkes.
  1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Dvale].
  2. Vælg en indstilling.