Sporing af et motiv

Kameraet kan også registrere og spore et motiv i bevægelse.

Bemærk!

  • I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden er [Berør for at justere]-funktionen til rådighed, når du bruger hovedkameraet i en fototilstand.

Sådan slår du [Objektsporing]-funktionen til

  1. Tap på [MENU].

  2. Søg efter og tap på [Berør for at justere] > [Objektsporing].

  3. Luk menuen.

    Indstillingen gemmes.

Optagelse af et billede ved hjælp af [Objektsporing]-funktionen

  1. Vælg et motiv, som du vil spore, ved at berøre det i søgeren.

    Tap på (Knappen Annuller sporing) for at annullere sporing.

  2. Tryk på enhedens lukkerknap (eller tap på skærmens lukkerknap i BASIC (Grundlæggende)-tilstand).