Alarm

Du kan indstille en eller flere alarmer og anvende en hvilken som helst lydfil, du har gemt på enheden, som alarmsignal. Alarmen lyder ikke, hvis enheden er slukket.
  1. Søg efter og tap på [Ur] > [Alarm].

    Billede af alarmfunktionen

  2. Tap på (Ikon for Tilføj element).
  3. Angiv klokkeslæt, og tap derefter på [OK].
  4. Vælg den ønskede værdi.

Tip!

  • Hvis du vil tilføje en urwidget på startskærmen, skal du berøre og holde nede på et tomt område på startskærmen, tappe på [Widgets] og derefter berøre og holde nede på det ønskede ur.