Overførsel af indhold ved hjælp af en computer

Du kan overføre en stor mængde data til din nye enhed fra din gamle enhed ved hjælp af en computer.

  1. Slut både din nye enhed og den gamle enhed til en computer ved hjælp af et USB-kabel.
    På alle Android-enheder skal du trække statusbjælken nedad, tappe på meddelelsen om indstilling af USB-forbindelse og derefter tappe på [Tryk for at se flere muligheder.] > [Filoverførsel].
    Hvis din gamle enhed er en iOS-enhed, skal du følge vejledningen på skærmen.
  2. På computeren skal du vælge, hvilke filer du vil overføre fra din gamle enhed, og derefter kopiere og sætte dem ind eller trække og slippe filerne til en placering på din nye enhed.
    Når du kopierer filer fra din gamle enhed til din nye enhed, skal du kontrollere, at mappenavnene er de samme på begge enheder.

Bemærk!

  • Brug altid et USB-kabel fra Sony, da andre typer USB-kabler muligvis kan udgøre en forøget sikkerhedsrisiko.
  • Sørg for, at USB-kablet er helt tørt.